Jak odinstalować klucz produktu Windows

Aby otworzyć wiersz poleceń, przejdź do pola wyszukiwania w menu Start wpisz:

cmd.exe

Gdy na liście pojawi się wiersz poleceń, kliknij go prawym przyciskiem myszy  i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. Wymaganym jest otworzenie cmd.exe jako administrator, w przeciwnym razie niektóre polecenia nie będą działać.

Windows start menu cmd

System Windows może zapytać, czy chcesz zezwolić na wprowadzenie zmian na komputerze – kliknij Tak i  kontynuuj.

1) Po otwarciu wiersza poleceń wpisz następujące polecenie:

slmgr.vbs /dli

Pojawi się małe okno, pokazujące aktualny status licencji twojego systemu operacyjnego:

 • Jeśli system nie został jeszcze aktywowany lub dezaktywowany, wynik będzie podobny jak w tym oknie:
  Windows dli display license status cmd
  W takim przypadku nie musisz nic więcej robić.
 • Jeśli system został wcześniej aktywowany, wynik będzie podobny do tego okna:
  Windows dli display license status cmd
  Wiersz Częściowy Klucz Produktu (Partial Product Key) pokazuje ostatnie 5 znaków aktualnie zainstalowanego klucza produktu.
  Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, w artykule tym zamiast oryginalnych znaków ze zdjęć ilustracyjnych wstawione zostały  niebieskie X .Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno z komunikatem i kontynuować dezinstalację klucza produktu.

2)  Aby odinstalować klucz produktuz komputera, zacznij od wpisania następującego polecenia:

slmgr.vbs /upk

Powinieneś otrzymać następujące okienko:
Windows upk uninstall product key cmd
Po wpisaniu tego polecenia system operacyjny pozostanie w stanie nielicencjonowanym (po dezaktywacji), chyba że zostanie zainstalowany nowy klucz produktu.

3)   Po usunięciu klucza wpisz następującą komendę:

slmgr.vbs /cpky

Wyskakujące okienko będzie zawierać następujący komunikat:
Windows cpky clear product registry cmd
Polecenie to usuwa klucz produktu z rejestru systemowego, aby zapobiec jego kradzieży lub przejęciu przez złośliwy kod.

4)   Następnie wprowadź to polecenie:

slmgr.vbs /rearm
Windows rearm reset trial timer cmd

Zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera. Spowoduje to zresetowanie statusu licencjonowania systemu operacyjnego Windows oraz pozwoli na 30 dodatkowych dni użytkowania, w ciągu których musisz aktywować system oryginalnym kluczem produktu, jeśli zdecydujesz się na dalsze korzystanie z programu.

I to już wszystko! System Windows został zdezaktywowany. Możesz przenieść właśnie odinstalowany klucz na inny komputer lub zainstalować inny zakupiony klucz produktu dla twojego systemu Windows.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *