Jak odinstalować klucz produktu pakietu Office

Aby otworzyć wiersz polecenia, przejdź do pola wyszukiwania menu Start  systemu Windows i wpisz:

cmd.exe

Gdy na liście pojawi się wiersz polecenia, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. Konieczne jest, aby otworzyć cmd.exe jako administrator,  w przeciwnym razie niektóre polecenia nie będą działać poprawnie.

Windows start menu cmd

System Windows może zapytać, czy chcesz zezwolić na wprowadzenie zmian na komputerze – kliknij Tak i kontynuuj.

Po otwarciu wiersza poleceń należy skorzystać z odpowiedniej komendy, aby przejść do folderu, w którym znajduje się oprogramowanie licencjonujące pakietu Office. To polecenie nie jest takie samo dla wszystkich wersji pakietu Office , więc wybierz kombinację architektury systemu Windows i pakietu Office z poniższej tabeli:

Pakiet Office32-bit Windows + 32-bit Office
64-bit Windows + 64-bit Office
64-bit Windows + 32-bit Office
Office 2010cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office14 cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
Office 2013cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office15 cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
Office 2016
Office 2019
cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16 cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

Jeśli nie znasz architektury bitowej systemu Windows i pakietu Office, po prostu wypróbuj oba polecenia dla pakietu Office.

PRZYKŁADKomputer z  64-bit Windows 10 + 32-bit Office 2016 Home and Business

Niepoprawne polecenie: cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
wynik: nieudana próba wykonania polecenia

Poprawne polecenie:  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
wynik: poprawnie wykonane polecenie

Teraz, gdy jesteś już w odpowiednim folderze, możesz kontynuować odinstalowywanie klucza produktu.

Najpierw sprawdź aktualny stan licencji pakietu Office. Wpisz następujące polecenie:

cscript ospp.vbs /dstatus

  • Jeżeli pakiet Office został aktywowany,  wynik będzie podobny do tego poniżej:
    Office licensed cmd
    Wiersz  ‘Last 5 characters of installed product key’ zawiera ostatnie 5 znaków aktualnie zainstalowanego klucza produktu.

    Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, w artykule tym zamiast oryginalnych znaków ze zdjęć ilustracyjnych wstawione zostały  niebieskie X .
  • Jeżeli pakiet Office został zainstalowany w okresie próbnym, oznacza to, że nie jest on jeszcze licencjonowany, a więc wynik będzie podobny jak w oknie poniżej:

Aby odinstalować klucz produktuz bieżącego komputera, wpisz następujące polecenie:

cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX

W miejsce XXXXX musisz wprowadzić 5 ostatnich znaków klucza produktu – zostały one wyświetlone po wykonaniu polecenia dotyczącego stanu licencji w poprzednim kroku (niebieskie X).
Office unpkey uninstall product key cmd


Po pomyślnym wykonaniu polecenia pakiet Office będzie w stanie nielicencjonowanym (dezaktywowanym), chyba że zostanie zainstalowany nowy klucz produktu.

Teraz, jeżeli ponownie uruchomisz polecenie cscript ospp.vbs /dstatus, otrzymasz następujący wynik:

Office no key installed cmd

To już wszystko! Pakiet Office został zdezaktywowany. Możesz przenieść odinstalowany klucz na inny komputer lub zainstalować następny klucz produktu w ramach aktualnie posiadanego pakietu Office

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *